תקנון

 • החברה‭ ‬שומרת‭ ‬לעצמה‭ ‬את‭ ‬הזכות‭ ‬לעדכן‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬למחוק‭ ‬מעת‭ ‬לעת‭ ‬את‭ ‬ההוראות‭ ‬בתקנון‭ ‬זה‭, ‬לפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬וללא‭ ‬צורך‭ ‬במסירת‭ ‬הודעה‭ ‬כלשהי‭ ‬מראש‭. ‬תוקפו‭ ‬של‭ ‬שינוי‭ ‬התקנון‭ ‬יחל‭ ‬מרגע‭ ‬פרסומו‭ ‬באתר‭ ‬זה‭.‬
 • הלקוח‭ ‬מצהיר‭ ‬ומתחייב‭ ‬כי‭ ‬כל‭ ‬הפרטים‭ ‬שמסר‭ ‬לחברה‭ ‬לשם‭ ‬ביצוע‭ ‬פרויקט‭, ‬הינם‭ ‬על‭ ‬אחריותו‭ ‬המלאה‭.‬
 • הלקוח‭ ‬מאשר‭ ‬ברגע‭ ‬מסירת‭ ‬פרטיו‭, ‬קבלת‭ ‬מידע‭ ‬שיווקי‭ ‬מהחברה‭, ‬ניוזלטר‭ ‬או‭ ‬כל‭ ‬חומר‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬ראות‭ ‬עיניה‭ ‬של‭ ‬החברה‭. 
 • הלקוח‭ ‬מאשר‭ ‬ומתחייב‭ ‬לבצע‭ ‬העברה‭ ‬בנקאית‭ ‬או‭ ‬למסור‭ ‬שיקים‭ ‬של‭ ‬תמורה‭ ‬בעד‭ ‬ההזמנה‭, ‬בסכום‭ ‬הכולל‭ ‬של‭ ‬ההזמנה‭ ‬ובתנאי‭ ‬התשלום‭ ‬הנקובים‭ ‬בה‭. ‬
 • דמי‭ ‬ביטול‭: ‬ידוע‭ ‬ללקוח‭ ‬כי‭ ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬ביטול‭ ‬ההזמנה‭ ‬על‭ ‬ידו‭, ‬עבודות‭ ‬שכבר‭ ‬בוצעו‭ ‬ע‭”‬י‭ ‬המשרד‭, ‬ישולמו‭ ‬במלואן‭ ‬כמפורט‭ ‬בתקנון‭ ‬זה‭. ‬
 • כל‭ ‬המצוי‭ ‬באתר‭ ‬הוא‭ ‬רכושו‭ ‬הפרטי‭ ‬של‭ ‬החברה‭. ‬אין‭ ‬להעתיק‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭/ ‬לפרסם‭ ‬ללא‭ ‬קבלת‭ ‬אישור‭ ‬מהחברה‭. ‬
 • החברה‭ ‬רשאית‭ ‬לפרסם‭ ‬כל‭ ‬עבודה‭ ‬שיצאה‭ ‬ללקוח‭, ‬ללא‭ ‬יוצא‭ ‬מן‭ ‬הכלל‭ ‬וללא‭ ‬בקשת‭ ‬הלקוח‭. ‬
 • מסירת‭ ‬סקיצות‭ ‬ע‭”‬י‭ ‬החברה‭ ‬תיעשה‭ ‬בלוח‭ ‬זמנים‭ ‬שנקבע‭ ‬מראש‭. ‬
 • אישור‭ ‬סקיצות‭ ‬ע‭”‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬יימסרו‭ ‬לחברה‭ ‬באמצעות‭ ‬מייל‭ ‬בלבד‭. ‬
 • לאחר‭ ‬אישור‭ ‬הסקיצות‭, ‬אין‭ ‬אפשרות‭ ‬לשנות‭/‬להוסיף‭/‬לתקן‭. ‬במידה‭ ‬והלקוח‭ ‬ידרוש‭ ‬תיקון‭- ‬החברה‭ ‬תחייב‭ ‬בסכום‭ ‬כסף‭ ‬נוסף‭. 
 • שירותי‭ ‬המשרד‭ ‬לא‭ ‬כוללים‭ ‬הוצאות‭ ‬הדפסות‭ ‬וצילומים‭. ‬הוצאות‭ ‬אלו‭ ‬על‭ ‬הלקוח‭ ‬בלבד‭. ‬