מסעדה טורקית ‘EWAR’

'EWAR' תכנון עיצוב ומיתוג קונספט מסעדה טורקית


מיקום :חיפה
שנת ביצוע: 2018-2019
תכנון ועיצוב: אביתר רפאל דהן & מור רפיח, ארד אורבן דיזיין
תכנון ועיצוב: יהל ארי, ארד אורבן דיזיין