ג'פאן ג'פאן

תל אביב

מסעדה

תכנון ועיצוב: אביתר רפאל דהן